SKB SUPPLY (THAILAND) CO., LTD.

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอสเคบี ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำในด้านการให้บริการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องมือ ทั้งประเภทกันระเบิดและไม่กันระเบิด ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล โดยมุ่งเน้นสำหรับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นหลัก และครอบคลุมธุรกิจอื่นๆ อย่างกว้างขวาง เช่น โรงกลั่นน้ำมัน, โรงไฟฟ้า, โรงงานอุตสาหกรรม, เหมืองแร่, แท่นขุดเจาะกลางทะเล, เครือซีเมนต์, อู่ต่อเรือ, สนามบิน, รถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน มากกว่านั้น เรายังมีความเชี่ยวชาญในการจัดหาวัสดุสิ่งก่อสร้าง และรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปวัสดุที่เป็นโลหะตามแบบที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทีมงานที่มากทั้งประสบการณ์ และความชำนาญ ซึ่งสามารถให้คำปรึกษา หรือแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน และเป็นที่ยอมรับในตลาด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีการบริการที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มแบบครบวงจรและครอบคลุมสูงสุด

บริษัท เอสเคบี ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ : 24 ซอยลาดพร้าว 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

+66 98 875 6658 (Direct) E-mail : skbsupply@gmail.com